Dziś godzina rozmiar tekstu: - A + Mapa Strony  |  Kontakt

ue-btn1
GODOW banerek www1

gminazenergia

Turystyczny Portal Mapowy

Turystyczny Portal Mapowy

nasi-lokalni-tworcy

mieszkancy50

poprzednim miesiącu październik 2019 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31

Informacja o języku migowym w Urzędzie Gminy Godów

Zobacz więcej >>

Statystyki:
Odwiedziny dziś:70
Odwiedziny wczoraj:132
W ostatnim tygodniu:1587
W ostatnim miesiącu:4496
Wszystkich odwiedzin:819784

Artykuły

Konsultacje społeczne

Wynik przebiegu konsultacji w sprawie projektu pn. Nowe horyzonty - mieszkania socjalne w Gminie Godów
Wynik przebiegu konsultacji uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
Konsultacje do projektu pn. Nowe horyzonty - mieszkania socjalne w Gminie Godów
Konsultacje do uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Godów i Gminnej Ewidencji Zabytków na lata 2018-2022
Wynik przebiegu konsultacji
Konsultacje projektu uchwały
Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały
Konsultacje projektu uchwały
Oferta realizacji zadania publicznego
Wyniki konsultacji do projektu pn. Termomodernizacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Godowie
Wynik konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów na rok 2019”
Wynik konsultacji w sprawie uchwały dotyczącej „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2019-2020”
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2019-2020
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów w roku 2019
Wynik konsultacji społecznych dot. uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wynik przebiegu konsultacji uchwały
Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały
Konsultacje społeczne do projektu uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
KONSULTACJE projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli
KONSULTACJE projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godów oraz określenia granic ich obwodów
Konsultacje społeczne protjektu pn. Termomodernizacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Godowie
Wynik przebiegu konsultacji społecznych dot. budowy instalacji odnawialnych źródeł energii - instalacji fotowoltaicznych na czterech budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów
Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Godów
Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasad i tybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Godów
Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Godów
Konsultacje społeczne: budowa instalacji odnawialnych źródeł energii - instalacji fotowoltaicznych na czterech budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasad i tybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Godów
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Konsultacje projektu uchwały
Wynik konsultacji w sprawie uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi
Konsultacje w przedmiocie dwóch projektów uchwał dot. gospodarki odpadami komunalnymi
Wynik konsultacji społecznych dot. zmiany treści „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Godów na lata 2015 -2020”
Wójt Gminy Godów ogłasza konsultacje społeczne zmiany treści „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Godów na lata 2015 -2020”
Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wynik konsultacji
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych - regulamin naboru i realizacji projektu montażu instalacji OZE
Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Godów w latach 2016-2018
Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Konsultacje do uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania grantów
Wynik konsultacji społecznych w sprawie uchwału dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku
Konsultacje społeczne w sprawie uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Godów
Wynik konsultacji w sprawie zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Konsultacje do uchwały w sprawie zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Raport z konsultacji społecznych dot. budowy nowego budynku przedszkola przy ul. Piotrowickiej w Gołkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Konsultacje społeczne: budowa nowego budynku przedszkola przy ul. Piotrowickiej w Gołkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Konsultacje w przedmiocie 2 projektów uchwał dot. gospodarki odpadami komunalnymi
Raport z konsultacji społecznych dot. projektów: termomodernizacja byłego Ośrodka Zdrowia w Godowie, byłego budynku przedszkola w Godowie, OSP w Godowie
Notatka służbowa dot. konsultacji społecznych projektów: termomodernizacja byłego Ośrodka Zdrowia w Godowie, byłego budynku przedszkola w Godowie, OSP w Godowie
Konsultacje społeczne projektów: termomodernizacja byłego Ośrodka Zdrowia w Godowie, byłego budynku przedszkola w Godowie, OSP w Godowie
Wynik konsultacji w sprawie uchwał dot. gospodarki komunalnej
Konsultacje w przedmiocie 2 projektów uchwał dot. gospodarki odpadami komunalnymi
Raport z konsultacji społecznych projektów: Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Godowie z wykorzystaniem pomp ciepła oraz Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Skrbeńsku z wykorzystaniem solarów.
Konsultacje społeczne projektów: Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Godowie z wykorzystaniem pomp ciepła oraz Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Skrbeńsku z wykorzystaniem solarów
Wynik konsultacji w przedmiocie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Godów oraz uchwały w sprawie nadania nazw ulic "Górna" i "Słoneczna" w Sołectwie Łaziska
Konsultacje w przedmiocie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Godów oraz uchwały w sprawie nadania nazw ulic "Górna" i "Słoneczna" w Sołectwie Łaziska
Konsultacje projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Wynik konsultacji dot. gospodarki odpadami komunalnymi
Konsultacje w przedmiocie 2 projektów uchwał dot. gospodarki odpadami komunalnymi
Wynik przebiegu konsultacji do uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody
Wynik przebiegu konsultacji społecznych projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Godów”
Konsultacje w przedmiocie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody
Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Godów”
WYNIK PRZEBIEGU KONSULTACJI w przedmiocie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
KONSULTACJE w przedmiocie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
WYNIK PRZEBIEGU KONSULTACJI w przedmiocie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
KONSULTACJE w przedmiocie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Konsultacje
Wynik przebiegu konsultacji
Konsultacje w sprawie projektu uchwały - REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
Konsultacje społeczne w przedmiocie 3 projektów uchwał Rady Gminy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska.
Wynik przebiegu konsultacji projektu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkoł Gminy Godów
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Godów
WYNIK PRZEBIEGU KONSULTACJI w przedmiocie projeków uchwał: w sprawie ustalenia górnych stawek opłat oraz w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji do azbestu
KONSULTACJE w przedmiocie projeków uchwał: w sprawie ustalenia górnych stawek opłat oraz w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji do azbestu
WYNIK PRZEBIEGU KONSULTACJI w przedmiocie projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
KONSULTACJE w przedmiocie projeku uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
KONSULTACJE w przedmiocie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki
Konsultacje w sprawie regulaminu utrzymania czystości
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów
zmień wygląd:

logo-rodo
logo-jakosc-powietrza

Kontakt z Urzędem


Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów

tel.: +48 32/ 476 50 65
tel./fax: +48 32/ 476 51 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Godziny urzędowania:
Pn: 7:00 – 17:00
Wt – Cz: 7:00 – 15:00
Pt 7:00 - 13:00

obywatel.gov.pl
Posterunek Policji
Planowane imprezy Relacje z imprez
Powrót do poprzedniej strony Powrót do góry strony Powrót do strony głównej transparent